top of page

Privacy statement 

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Hildebrand. We verwerken persoonsgegevens via het ledenadministratiesysteem “Scouts Online” van Scouting Nederland. (zie hier het privacy statement van Scouting Nederland)

Ledenadministratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via de website. De gegevens worden via een webformulier op onze beveiligde website per email versleuteld verstuurd naar de ledenadministratie. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. We maken enkel gebruik van Scouts Online, en maken geen papieren kopie. In het inschrijfformulier vragen wij ook naar de gezondheidsinformatie van het kind. Het gaat hierbij enkel om de gegevens die voor ons van belang zijn om het kind de juiste zorg te kunnen bieden, tijdens reguliere opkomsten, maar ook tijdens kampen. Ook deze gegevens slaan we op in Scouts Online*. 

 

Bij uitschrijven verwijdert de ledenadministratie de gegevens uit Scouts Online.

Financiële gegevens

De penningmeester en de ledenadministratie hebben inzicht in de financiele gegevens, en hebben inzicht in de betalingen. 

Contactgegevens leden

De speltakleiding heeft enkel inzicht in de lidmaatschapgegevens, inclusief medische gegevens, van de leden van hun eigen speltak.

Beeldmateriaal en online media

Scouting Hildebrand maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Hildebrand en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

 

Scouting Hildebrand maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een opt-out.

 

Op deze website worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Hildebrand is terug te vinden via www.hildebrand.nl en op te vragen via het secretariaat op info@hildebrand.nl
 

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het 

‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.
 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Jorisgroep Oudewater binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@hildebrand.nl). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

 

* Het privacy statement van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

bottom of page